Zakup działań marketingowych i powierzchni reklamowych może odbywać się na różnych zasadach. Generalnie, wyróżnia się trzy podstawy sprzedaży działań związanych z marketingiem internetowym:

  • liczbę odsłon reklamy na konkretną ilość dni/ tygodni etc.,
  • liczbę konkretnych działań internauty, zorientowanych na kupno reklamowanego produktu lub pozostawienie namiarów kontaktowych etc.,
  • połączenie liczby odsłon i konkretnych działań, zorientowane docelowo na sprzedaż.

Te najbardziej popularne drogi zakupu reklamy w sieci, określane są za pomocą skrótów CPM, CPC i CPA, gdzie CPM (=CPT) oznacza nic innego, jak Cost Per Mille/ Cost per Thousand, czyli taką sytuację, w której reklamodawca opłaca 1000 wyświetleń swojej reklamy przez daną grupę internautów. W tym przypadku, pojedyncza odsłona reklamy oznacza jednokrotne obejrzenie jej przez klikającego użytkownika sieci.

W marketingu internetowym w modelu CPC - reklamodawca jest obciążony kosztem kliknięcia w hasło

W marketingu internetowym w modelu CPC – reklamodawca jest obciążony kosztem kliknięcia w hasło

Z kolei, CPC ( z ang. Cost Per Click), znane też jako Pay per click (PPC), polega na tym, że reklamodawca ponosi koszt każdorazowego kliknięcia w hasło przez usera i przekserowania go na stronę, wyświetlającą reklamę. Ta metoda zwiększa celność wyszukiwań i generuje jasne dane o sprzedaży. Cost Per Click przewiduje, że reklama klient będzie się mocno wiązała z opłaconą serią słów/ fraz kluczowych, co powinno przekładać się na zwiększenie ruchu na ich stronie z reklamą. W modelu CPC, reklamodawca jest obciążony kosztem kliknięcia w hasło, nawet, jeżeli internauta nie dotarł ostatecznie do docelowej strony, zawierającej reklamę.

Warto podkreślić, że opłaty, przy tej formie marketingu internetowego, uzależnione są w dużej mierze od atrakcyjności zastosowanych rozwiązań graficznych. Im ciekawsze, tym droższe, ale z pewnością również bardziej kuszące dla potencjalnego oglądającego. Pay per click zakłada dwie możliwości: albo opłacenie z góry konkretnej liczby kliknięć, lub też, pokryć koszt kliknięć, które odbyły się w określonych przez reklamodawcę ramach czasowych.

Trzecia, z najsłynniejszych, stosowanych obecnie, praktyk w marketingu internetowym, to CPA (Cost Per Action/ Cost Per Acqusition), która odnosi się do układu, gdzie koszt reklamy uzależniony jest od odczuwalnych, wymiernych wyników działań internauty, takich, jak transakcja. Na CPA najczęściej decydują się reklamy firmy zaangażowane w marketing partnerski. Reklamodawca składa ciężar tworzenia reklamy i zarządzania nią na agencję prowadzącą jego kampanię w sieci, sam zaś obarczony zostaje płatnościami za pozyskanie zdecydowanych na zakup reklamowanego produktu, poświęcenie czas na badanie, stworzenie konta w danym serwisie itd.