Ten typ marketingu cyfrowego znamy najlepiej z rozmaitych form reklamy, takich jak choćby strony rezultatów wyszukiwarek, „skaczące” bannery, reklamy w serwisach społecznościowych, czy w końcu e-mail marketing wraz z powszechnie nielubianym e-mail spamem i niemniej uciążliwym interstitialem, tj. inwazyjną, kilku lub kilkudziesięcio sekundową reklamą, pojawiającą się w osobnym oknie przeglądarki, tuż przed załadowaniem właściwej, szukanej przez użytkownika, strony WWW. Jak kształtowały się początki marketingu internetowego i wyłaniały jego, wciąż rosnące, zalety?

Mailing i Mosaic, czyli początki marketingu internetowego:

Dziś specjaliści nie wyobrażają sobie bez niego żadnej poważnej, szeroko zakrojonej kampanii. Internet strona WWW jako medium informacji marketingowej oraz (cyber)przestrzeń kreowania, pozyskiwania i zaspokajania potrzeb klientów, wykorzystuje do celów ideologicznych lub sprzedażowych wszystkie dostępne zdobycze nowych technologii. Zawrotny rozwój narzędzi i sposobów ich użytkowania staje się nie tylko codziennością specjalistów od marketingu i konsumenta ujętego w target.

U początku działań reklamowych w sieci, (a więc i marketingu internetowego), wspierających sprzedaż w świecie realnym, leży działanie zwane mailingiem, tj. wysyłanie reklam przy użyciu poczty elektronicznej. Rok 1993 przyniósł prawdziwy przełom, którego motorem była pierwsza przeglądarka internetowa – Mosaic. Umożliwiała ona poszerzenie kręgu potencjalnych klientów oraz nadanie samej reklamie szaty graficznej.

Jednak, dopiero po roku ’95 mamy do czynienia z galopującym postępem technologicznym, w wyniku którego w sieci pojawiają się, wspomniane już, bannery (od ang. banner –‘sztandar, transparent’), które w Internecie przyjmują postać graficznego przekazu informacyjnego lub reklamowych, stanowiąc najczęściej aktywny odnośnik do strony promowanego produktu.

Najpopularniejszą technologią, w której wykonywane są bannery jest Adobe Flash (wymagający zainstalowania przez internautę odpowiednich wtyczek), a technologicznymi prekursorami animowanego bannera były animowane pliki graficzne w formacie GIF lub JPEG. Dziś często spotykana jest interaktywna forma tego nośnika, nazywana expand banner, rozwijająca się po skierowaniu na nią kursora. Rozmiary bannerów wyrażone są w pikselach, a ich standardy regulują Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej (EIAA) i Biuro Reklamy Interaktywnej w Europie (IAB Europe).